ВАТКОМ е с основен предмет на дейност ЕЛЕКТРО ПРОЕКТИРАНЕ. 

ВАТКОМ е основана през 1990 година в гр. Гоце Делчев. Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани инжeнери, технически изпълнители и икономисти.  За да удовлетвори изцяло потребностите на своите клиенти при реализиране на инвестиционните им намерения, фирмата работи в тясно сътрудничество с архитекти, инжeнери: конструктори, вертикална планировка (геодезия), ВиК, ОВиК, технолози. В процеса на проектиране се използва професионален софтуер AutoCAD, ArchiCAD, Corel Draw, Photoshop. Всички специалисти са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България и имат нужната застраховка.

инж. Катя Кърсердарева-Шербетова - управител

 
 
инж. Катя Цуцуманова арх. Зорка Кърсердарева
инж. Емилия Синанова арх. Juan Jose Pozo Esteban
инж. Ангел Шербетов техн. Невена Попова
икономист Петра Витанова гл. счетоводител Илияна Чолакова

ВАТКОМ разработва проекти и за кандидатстване по европрограми в сферата на възобновяемите източници на енергия, туризма, промишлеността, селското стопанство (ферми, стопанства) и други.

ВАТКОМ реализира и проект по изграждането на собствена фотоволтаична централа в землището на село Илинден, община Хаджидимово.